Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter

Høringsfrist: 21.02.2012

Høringsstatus: Denne saken er ferdig behandlet.

Helse- og omsorgsdepartementet