Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter

Høringsuttalelse med merknad

Sist oppdatert: 01.11.2012
Helse- og omsorgsdepartementet