NOU 1995: 6

Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge

Fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet den 24. oktober 1991.

Avgitt til Sosial- og helsedepartementet 16. februar 1995.

Helse- og omsorgsdepartementet