NOU 2000: 16

Tobakksindustriens erstatningsansvar

Utredning fra en faggruppe med mandat fra Sosial- og helsedepartementet 23. januar 1998

Avgitt 28. juni 2000

Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning
Helse- og omsorgsdepartementet