NOU 2010: 3

Drap i Norge i perioden 2004 – 2009

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. april 2009.

Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 3. mai 2010.

Statens forvaltningstjeneste InformasjonsforvaltningOslo 2008