Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside
Helse- og omsorgsdepartementet

Andre dokumenter i saken

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.