Forskning og utredninger

På denne siden finner du forsknings- og utredningsrapporter som er utarbeidet som bakgrunnsmateriale for Omsorgsmeldingen.
 

Omsorgsforskning:


Omsorgstjenesten får kunnskap, statistikk og erfaring samlet på egen nettside

I dag lanseres temasiden ”Helse og omsorg” på Helsedirektoratets nettsted. - Nettsidene skal være et nyttig verktøy for ansatte i det daglige arbeidet og gi brukere og pårørende økt kunnskap om sine rettigheter og kommunenes tjenestetilbud, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Fire nye sentre skal forske på omsorg

Med etableringen av Senter for omsorgsforskning i Vest, Nord, Sør og Midt har Norge i dag fått et nasjonalt og regionalt nettverk for kunnskapsutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenesten.

Mer penger til omsorgsforskning

Regjeringen foreslår 3 millioner kroner i ekstrabevilgninger til omsorgsforskning allerede i årets budsjett. I tillegg er det foreslått 5 millioner kroner over statsbudsjettet for 2007.

Åpning av Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen i Gjøvik

Statssekretær Rigmor Aasrud åpnet i november 2006 Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen i Gjøvik. Senteret blir tildelt en nasjonal koordineringsrolle i forbindelse med oppbyggingen av øvrige regionale forsknings- og utviklingssentre for omsorgsforskning i Norge.

Sist oppdatert: 21.07.2009