P-piller og fare for blodpropp

Det har vært kjent i nær 50 år at p-piller gir økt risiko for blodpropp. Faren for blodpropp er størst de første 6–12 månedene etter at man begynner med p-piller. Det er svært viktig at kvinner som bruker p-piller, og som får plager som kan tyde på blodpropp, tas alvorlig av helsevesenet.

Her kan du lese mer om p-piller og fare for blodpropp.

Legemiddelverket har laget en egen temaside om p-piller.

Kontaktinformasjon

Folkehelse­avdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Faks: 22 24 86 56

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Sist oppdatert: 09.07.2013

Kontaktinformasjon

Folkehelse­avdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Faks: 22 24 86 56

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo