Ny tiltaksplan mot vold og overgrep mot barn og unge

Spill video »

Regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut”, ble lansert på 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen holdt åpningsinnlegg på konferansen.

Pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Spill video »

Birkenes kommune og Fet, Sørum og Aurskog-Høland kommuner mottok årets pris for deres utarbeidelse av og arbeid med kommunale og interkommunale handlingsplaner.

Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Spill video »

Torsdag 6. november arrangerte departementet Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Oslo. Hovedtemaet var forebygging på tvers av etater og organisasjoner med eksempler fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen åpner konferanse om vold mot barn

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anders
Anundsen

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler og lovarbeid.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 55 44 Mer »

Besøks- og postadresse

Gullhaug Torg 4A

Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo