Statsbudsjettet 2015

Regjeringen prioriterer trygghet for innbyggerne. Derfor styrkes justissektoren med høyere grunnbemanning, raskere returer og bedre beredskap.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anders
Anundsen

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler og lovarbeid.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 55 44 Mer »

Besøks- og postadresse

Gullhaug Torg 4A

Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo