Spørreundersøkelse om retten til arv

I arbeidet med ny arvelov vil Justis- og beredskapsdepartementet at folk flest skal komme til orde. Derfor gjennomfører vi en spørreundersøkelse som berører hovedpunktene om retten til arv.
 

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anders
Anundsen

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler og lovarbeid.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 55 44 Mer »

Besøks- og postadresse

Gullhaug Torg 4A

Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo