Tilregnelighetsutvalget:
Domstolenes ansvar å trekke opp utilregnelighetens grenser

Tilregnelighetsutvalget, ledet av Georg Fredrik Rieber-Mohn, overleverte tirsdag 28. oktober sin utredning NOU 2014: 10 «Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern» til Justis- og beredskapsdepartementet.
 
Utvalget mener det er domstolenes ansvar å trekke opp utilregnelighetens grenser.
 

Anders Anundsen mottar Tilgjengelighetsutvalgets innstilling fra utvalgsleder Georg Fredrik Rieber-Mohn

(Foto: JD)

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anders
Anundsen

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler og lovarbeid.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 55 44 Mer »

Besøks- og postadresse

Gullhaug Torg 4A

Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo