Politiet iverksetter tiltak for å møte mulig trussel

PST har grunnlag for å tro at en gruppe kan planlegge et anslag mot Norge den nærmeste tiden. På en pressekonferanse torsdag 24. juli ble det redegjort for hvilke tiltak politiet iverksetter for å møte denne mulige trusselen. - Politiet vil være enda mer årvåkne enn normalt. Det betyr at folk også bør være mer årvåkne, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Statsråd Anders Anundsen, PST-sjef Benedicte Bjørnland og fung. politidirektør Vidar Refvik. (Foto: NTB Scanpix)

Statsråd Anders Anundsen, PST-sjef Benedicte Bjørnland og fung. politidir. Vidar Refvik

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anders
Anundsen

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler og lovarbeid.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 55 44 Mer »

Besøks- og postadresse

Gullhaug Torg 4A

Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo