Ledige stillingerListen nedenfor inneholder de stillingene som for tiden er utlyst i JD.

Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Justis- og beredskapsdepartementets jobbportal Jobbnorge.no. Her registrerer du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.

Rådgiver (vikariat) i Innvandringsavdelingen

Det er ledig et ettårig vikariat i Regelverks- og kontrollseksjonen (RKS) i Innvandringsavdelingen. Seksjonen har blant annet ansvar for regelverksutvikling og praksisstyring knyttet til kontrollrelaterte områder på utlendingsfeltet. Dette omfatter blant annet regelverket om utvisning, bortvisning, tvangsmidler og straff, samt ID-problematikk og bruk av biometri. Seksjonen behandler også enkeltsaker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser og/eller ...

Søknadsfrist: 26.10.2014

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Vil du: - delta i rettsutviklingen? - jobbe i grenseland mellom juss og politikk? - jobbe med prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor offentlig rett, privatrett, strafferett og prosess? - jobbe sammen med andre dyktige jurister? Lovavdelingen engasjerer studenter for fire til seks ukers praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hele året. Oppholdet kan kombineres med deltakelse på undervisning. Søkere bør ha ...

Søknadsfrist: Snarest

Jobb i JD