Ledige stillingerListen nedenfor inneholder de stillingene som for tiden er utlyst i JD.

Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Justis- og beredskapsdepartementets jobbportal Jobbnorge.no. Her registrerer du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.

Seniorrådgiver i Sivilavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

Ønsker du en utfordrende, meningsfull og variert hverdag? Vil du jobbe på et dynamisk felt med stor politisk oppmerksomhet og mange faglige utfordringer? Vil du ta del i et inkluderende og godt arbeidsfellesskap?   Det er nå ledig en fast stilling som seniorrådgiver i Sivilavdelingen.    ...

Søknadsfrist: 08.09.2014

Seniorrådgiver/rådgiver i Sivilavdelingen (Jurist) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Ønsker du en utfordrende, meningsfull og variert hverdag? Vil du jobbe på et dynamisk felt med stor politisk oppmerksomhet og mange faglige utfordringer? Vil du ta del i et inkluderende og godt arbeidsfellesskap?     Det er nå ledig en 1-2 faste stillinger som seniorrådgiver/rådgiver (jurister) i Sivilavdelingen. ...

Søknadsfrist: 08.09.2014

IKT-spesialist

Arbeidsoppgaver  Stillingen omfatter drift og vedlikehold av IKT i Justis- og beredskapsdepartementet i et Microsoft miljø med utvikling og innfasing av nye tjenester.  Vedkommende vil få ansvar for design, implementering og drift av tjenester med høy tilgjengelighet.  En må påregne å være ...

Søknadsfrist: 10.09.2014

Taleskriver (rådgiver/seniorrådgiver)

  Justis- og beredskapsdepartementet har ledig faste stilling som taleskriver i Kommunikasjonsenheten (KOM). Vi er på jakt etter en medarbeider som er fremoverlent og kreativ, har evnen til å se de gode historiene og har teft for de politiske poengene.   Du vil skrive taler, debattinnlegg og kronikker i tett samarbeid med politisk ledelse. I tillegg vil ...

Søknadsfrist: 05.09.2014

Kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver)

  Justis- og beredskapsdepartementet har ledig fast stilling som kommunikasjonsrådgiver i Kommunikasjonsenheten (KOM). Vi er på jakt etter en medarbeider som er fremoverlent og kreativ, har evnen til å se de gode mediehistoriene og har teft for de politiske poengene.   Du skal særlig arbeide med mediehåndtering og forberede politisk og administrativ ...

Søknadsfrist: 05.09.2014

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Vil du: - delta i rettsutviklingen? - jobbe i grenseland mellom juss og politikk? - jobbe med prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor offentlig rett, privatrett, strafferett og prosess? - jobbe sammen med andre dyktige jurister? Lovavdelingen engasjerer studenter for fire til seks ukers praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hele året. Oppholdet kan kombineres med deltakelse på undervisning. Søkere bør ha ...

Søknadsfrist: Snarest

Jobb i JD