Ledige stillinger

Vil du jobbe i et ambisiøst, nytenkende departement med store og viktige samfunnsoppgaver? Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler og lovarbeid. 

I Justis- og beredskapsdepartementet arbeides det med faglige spørsmål som krever tverrfaglig kompetanse. Våre ansatte skal tilbys faglig og personlig utvikling, godt arbeidsmiljø og fleksible ordninger – og lønn i samsvar med kompetanse, ansvar og innsats.

 

Jobb i JD

Du finner alle ledige stillinger i departementet på vår jobbportal Jobb i JD
 
Her finner du også annen relevant informasjon om å søke jobb, hva vi tilbyr og forventer, og om Justis- og beredskapsdepartementets som arbeidsplass.
 
Les mer på regjeringen.no/jobbijd

Sist oppdatert: 27.06.2014
Justis- og beredskapsdepartementet