Kontaktinformasjon

Tips: For å liste ut alle ansatte i en enhet kan du la feltet for navn eller tlf.nr stå tomt.

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4A, Oslo
Se kart og informasjon om adkomst 

Postadresse:
Postboks 8005 Dep,
0030 Oslo

E-post:
E-post til Justis- og beredskapsdepartementet
E-post til ansatte:

Telefon:
Sentralbord 22 24 90 90

 

Sist oppdatert: 18.03.2014
Justis- og beredskapsdepartementet

Epost til Justis- og beredskapsdepartementet – tiltak mot datavirus og spam

Justisdepartementet har iverksatt tekniske sikringstiltak mot datavirus og spam. Sikringstiltakene kan føre til at e-post som verken er spam eller inneholder datavirus blir stanset. Verken e-postens avsender eller adressat vil i slike tilfeller få informasjon om at forsendelsen ikke har kommet frem. Dersom du mistenker at din henvendelse ikke har kommet frem - ta telefonisk kontakt med departementet eller adressaten direkte.

Les mer