Tilskudd i 2013 til humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge

Tilskuddsmottaker

Tiltak

2013

Evangeliesenteret

Humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge.

400 000

Frelsesarmeen Drammen Korps

Humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge.

120 000

Frelsesarmeen, Kristiansand

Tiltak rettet mot utenlandske tilreisende.

200 000

Frelsesarmeen, Migrasjonssenter

Tiltak ved migrasjonssenter.

1 000 000

Frelsesarmeen, slumstasjonen i Bergen

Tiltak ved slumstasjonen i Bergen.

100 000

Frelsesarmeen, slumstasjonen i Oslo

Tiltak ved slumstasjonen i Oslo.

230 000

Frelsesarmeen, Stavanger

Tiltak for å ivareta humanitære forhold for utenlandske tilreisende.

120 000

Kirkens Bymisjon

Til samarbeidsprosjekt med Norges Røde Kors til opprettelse av et akutt overnattings- og sanitærprosjekt for fattige tilreisende i Oslo i perioden frem til 15.10. i 2013. Også til akuttiltak planlagt for perioden 15.10 og ut 2013.

1 740 000

Kristiansand kommune

Til teknisk drift og vedlikehold av sanitærbrakke i 2013.

150 000

Norges Røde Kors

Samarbeidsprosjekt med Kirkens Bymisjon til opprettelse av akutt overnattings- og sanitærtilbud for fattige tilreisende i Oslo i perioden frem til 15.10 i 2013.

3 060 000

Oslo kommune, Byrådsavd for eldre og sosiale tjenester. Bydel St.Hanshaugen

Rådgivningstiltak

400 000

Porsgrunn og Skien kommune

Etablering av oppholdssted for tiggere.

300 000

St. Paul menighet, Caritas St Paul

Rådgivningstiltak

120 000

Stiftelsen Robin Hood Huset

Rådgivningstiltak

160 000

Trondheim kommune

Dag- og overnattingstilbud

200 000

Kirkens Bymisjon Kristiansand

Til rådgivningsvirksomhet.

200 000

Kirkens Bymisjon  Tromsø

Tiltak i regi av Kirkens Bymisjon Tromsø.

200 000

Kirkens bymisjon Bergen

Til akutt overnattingstilbud i Bergen i perioden fra 1.okt og ut året 2013.

1 300 000

Totalsum

 

10 000 000

Sist oppdatert: 17.03.2014
Justis- og beredskapsdepartementet