Politidirektoratet

Politidirektoratets hovedoppgaver er faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorganer. Det er politidistriktenes og særorganenes overordnede myndighet og nærmeste støttespiller. Direktoratet har også en sentral rolle i innsatsen mot internasjonal og organisert kriminalitet. Direktoratet har rundt 120 ansatte.

Kontaktinformasjon

Politidirektoratet

Telefon: 23 36 41 00
Faks: 23 36 42 96

Nettsiden til Politidirektoratet

Adresse:

Besøksadresse: Hammersborggata 12, Oslo
Postadresse: Postboks 8051 Dep, 0031 Oslo

Sist oppdatert: 08.04.2014
Justis- og beredskapsdepartementet

Kontaktinformasjon

Politidirektoratet

Telefon: 23 36 41 00
Faks: 23 36 42 96

Nettsiden til Politidirektoratet

Adresse:

Besøksadresse: Hammersborggata 12, Oslo
Postadresse: Postboks 8051 Dep, 0031 Oslo