NOU 2000: 6

Lillehammer-saken

Omstendigheter rundt drapet på Ahmed Bouchikhi den 21. juli 1973 og sakens senere håndtering av norske myndigheter.

Rapport fra et granskingsutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 20. november 1998.

Avgitt til Justis- og politidepartementet den 1. mars 2000.

Statens forvaltningstjeneste, Statens trykning
Justis- og beredskapsdepartementet