Høringer

På disse sidene presenterer vi de sakene som er ute på høring, saker som departementet har til behandling etter at høringsfristen har gått ut, og saker som er ferdigbehandlet, og har resultert i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

Eldre ferdigbehandlede saker finnes i arkivet.

Saker på høring

Her finner du en oversikt over saker fra Justisdepartementet som er på høring nå.

Se også: Saker under behandling  |  Komplett oversikt (tilbake til 1998)


Saker under behandling


Ferdigbehandlede saker


Justis- og beredskapsdepartementet