Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside

Høyring - felles fråsegn frå EØS EFTA-statane om direktiv om forbrukarrettar

Høringsfrist: 09.08.2010

Høringsstatus: Denne saken er ferdig behandlet.

Justis- og beredskapsdepartementet