NOU 1997: 22

Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig

Utredning fra utvalget som har kartlagt hva som skjedde med jødenes eiendeler i Norge under den 2. verdenskrig og oppgjøret etter krigen

Avgitt til Justis- og politidepartementet juni 1997

Vedlegg og registre

Justis- og beredskapsdepartementet

Er dokument i sak