NOU 2001: 1

Lov om personnavn

5.1.3 Mellomnavn

Foruten ektefellens etternavn som ugift, jf. ovenfor, kan følgende navn tas som mellomnavn etter navneloven:

  • en av foreldrenes etternavn som søker ikke har som etternavn

  • en av foreldrenes mellomnavn

  • de navn man ellers kan ta som etternavn ved første gangs navnevalg og ved melding, jf. ovenfor

  • etternavn som bæres eller har vært båret av en av søkers foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre, og navnet ikke er ervervet i ekteskap

  • et navn man kan ta som etternavn eller som en har særlig tilknytning til. Særlig tilknytning gjelder bl.a. for besteforeldres mellomnavn.

Mellomnavnet faller bort hvis det tas som etternavn.