NOU 2009: 15

Skjult informasjon – åpen kontroll

Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. februar 2008.

Avgitt til Justis- og politidepartementet 26. juni 2009.