Justis- og beredskapsdepartementet

Har særskilte vedlegg

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.