Justis- og beredskapsdepartementet

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.

Andre relaterte dokumenter