Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside
Justis- og beredskapsdepartementet

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.