Finnmarksloven

Da Finnmarksloven trådte i kraft 1. juli 2006, ble om lag 95 prosent av grunnen i Finnmark overført til lokalt eierskap gjennom Finnmarkseiendommen. Slik har innbyggerne i fylket fått den eiendomsretten til grunnen som Statskog tidligere forvaltet.

Les mer om Finnmarksloven her – orientering utarbeidet av Justisdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Orienteringen finnes også på samisk 

 

Mer om Finnmarksloven

 

Sist oppdatert: 04.02.2013
Justis- og beredskapsdepartementet