Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: ObservatorietForebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. 

Kriser må møtes ved bruk av de samlede nasjonale ressurser, basert på klare strukturer, ansvarsforhold og kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå.

 

Mer om temaet:
Pressemeldinger, nyheter og taler | Publikasjoner

Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

Justis- og beredskapsdepartementet skal være fast lederdepartement i sivile nasjonale kriser, dersom Kriserådet ikke bestemmer noe annet.

Internasjonalt samarbeid om samfunnssikkerhet

Internasjonalt samarbeid om samfunnssikkerhet

Norge samarbeider med flere internasjonale organisasjoner, bl.a. EU, NATO og FN, for å avverge og begrense skadevirkninger av sivile kriser.


Nye redningshelikoptre – NAWSARH

Kontaktinformasjon

Rednings- og beredskapsavdelingen

Telefon: 22 24 53 21

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4 A
Nydalen
0484 Oslo

Avdeling for krisehåndtering og sikkerhet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4 A
Nydalen
0484 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet

Kontaktinformasjon

Rednings- og beredskapsavdelingen

Telefon: 22 24 53 21

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4 A
Nydalen
0484 Oslo

Avdeling for krisehåndtering og sikkerhet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4 A
Nydalen
0484 Oslo