Om departementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for sektorer i samfunnet som er viktige for at vi skal vokse og utvikle oss – både som enkeltmennesker og samfunn. Barnehager, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene har samtidig viktige roller som kulturbærere og kulturformidlere. 

 

Norge skal ha et godt og effektivt utdanningssystem og produktive og kreative forskningsmiljøer. Vi trenger disse institusjonene dersom vi skal greie å møte utfordringene i en verden der kapital og kunnskap krysser grenser, der informasjons- og bioteknologi skaper nye muligheter og etiske utfordringer, der kunnskap er den viktigste kapital.

KD har som mål at alle skal ha mulighet til å delta i og påvirke utviklingen i kunnskapssamfunnet. En viktig forutsetning for å nå dette målet er at vi har en kunnskapssektor som har evne til å utvikle, formidle og utnytte ny kunnskap.

Statsråden er departementets øverste leder. I tillegg består det politiske sekretariatet av  statssekretær og politisk rådgiver.

Departementsråden er departementets administrative leder. Departementet har også en assisterende departementsråd.

 

Jobbe i departementet  

 

På Kunnskapsdepartementets jobbsider finner du informasjon om det å arbeide i KD, hva vi kan tilby deg som medarbeider, hvilke oppgaver du kan forvente deg, hvem som jobber i departementet og hvordan en ansettelsesprosess foregår.

Sist oppdatert: 05.05.2014
Kunnskapsdepartementet

Andre relaterte dokumenter