Statens lånekasse for utdanning

Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er et ordinært forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Lånekassens hovedoppgave er å administrere stipend- og låneordninger som er hjemlet i lov av 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte.

Utdanningsstøtteordningene skal bidra til at alle skal ha like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold, og skal bidra til at samfunnet og arbeidslivet får tilgang til kompetent og utdannet arbeidskraft.

Kontaktinformasjon

Statens lånekasse for utdanning

Nettsiden til Statens lånekasse for utdanning

Adresse:

Postboks 36 Kalbakken
0901 Oslo

Sist oppdatert: 08.04.2014
Kunnskapsdepartementet

Ekstern virksomhet

Kontaktinformasjon

Statens lånekasse for utdanning

Nettsiden til Statens lånekasse for utdanning

Adresse:

Postboks 36 Kalbakken
0901 Oslo