NOU 2001: 16

Frihet til mangfold

3.2.4 Realkompetanse i forhold til arbeidslivet

Å få dokumentert realkompetanse i forhold til arbeidslivet har i hovedsak betydning for to forhold. Det kan være avgjørende for om en person får en stilling vedkommende har søkt, og det kan også ha betydning for innplassering i stillingskategori og for lønnsnivå, for eksempel ved fastsetting av antall års ansiennitet. Det er arbeidsgiver som må vurdere om dokumentasjon fra folkehøgskolen er relevant eller jevnbyrdig med annen formell utdanning eller erfaring.

Kunnskaper og ferdigheter på ulike områder vil være viktig i forhold til karriereutvikling, men dette vil ikke være avhengig av om realkompetansen er dokumentert. Den enkeltes kompetanse vil komme til syne i det daglige arbeidet.

I forhold til arbeidslivet vil elever fra folkehøgskolen ha behov for dokumentasjon som viser både den allmenndannende og den faglige kompetansen elevene har fått.