Kunnskapsdepartementet

Andre dokumenter i saken

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.