Forskningsbarometeret

- med trykk på norsk forskning

Velkommen til Forskningsbarometeret, Kunnskapsdepartementets nettside om forskning og innovasjon. Forskningsbarometeret 2014 presenterer 25 indikatorer for norsk forskning og innovasjon. Barometeret oppdateres årlig og fungerer som en inngangsport til statistikk om forskning og innovasjon. Hvert år velges noen tema ut for utvidet omtale, og i 2014 omhandler den tematiske delen forskermobilitet.

Forskningsbarometeret 2014, forord av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Forskningsbarometeret 2014: Hva viser indikatorene?