Forskningsbarometeret

- med trykk på norsk forskning

Velkommen til Forskningsbarometeret, Kunnskapsdepartementets nettside om forskning og innovasjon. Forskningsbarometeret 2013 presenterer 22 indikatorer for norsk forskning og innovasjon. Barometeret oppdateres årlig og fungerer som en inngangsport til statistikk om forskning og innovasjon. Hvert år velges noen tema ut for utvidet omtale, og i 2013 er temakapitlene Forskning og utvikling i næringslivet og Internasjonalisering av forskning.

Forskningsbarometeret 2013: Hva viser indikatorene?