5 Er det store forskjeller mellom fylkene når det gjelder utdanningsnivå og FoU-innsats?

FylkeFoU-utgifter per innbyggerAndel av befolkningen med høyere utdanning
Oslo 24443 44 %
Akershus 10319 32 %
Østfold 2404 21 %
Buskerud 4799 24 %
Vestfold 4553 24 %
Telemark 4639 22 %
Hedmark 940 20 %
Oppland 2526 21 %
Agderfylkene* 4177 24 %
Rogaland 4799 26 %
Hordaland 9855 28 %
Sogn og Fjordane 2599 22 %
Møre og Romsdal 3503 22 %
Sør-Trøndelag 24094 29 %
Nord-Trøndelag 1875 22 %
Nordland 2057 21 %
Troms 12187 26 %
Finnmark 1498 22 %

* Inkluderer Aust-Agder og Vest-Agder


Kartet viser FoU-utgifter per innbygger etter fylke og andel av befolkningen med høyere utdanning i hvert fylke.

FoU-aktiviteten i Norge er konsentrert rundt de største universitetene og byene i Norge. Oslo har den høyest utdannede befolkningen, fulgt av Akershus og Sør- Trøndelag. Oslo, Sør-Trøndelag og Troms har de høyeste FoU-utgiftene per innbygger.

Kilde: Norges forskningsråd: Indikatorrapporten 2011 og SSB

Last ned figuren i PDF-format


Sist oppdatert: 07.06.2013
Forskningsbarometeret

Last ned hele Forsknings­barometeret 2012 (PDF)

Tema 2012 – Institutter med fortid og framtid

Den norske instituttsektorens viktigste funksjon er å bidra med andvendt forskning og kunnskapsutvilking til næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Instituttene har altså en avgjørende rolle i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Men hvilke roller har instituttene i det norske forsknings- og innovasjonssystemet? Hvilke typer kunnskap produserer de? Hva samarbeider de om, og hva konkurrerer de om? Og er de effektive og produktive?


Tidligere utgaver av Forskningsbarometeret