11 Hvor mye samarbeider norske forskere om publisering?

Østerrike Danmark Sverige Norge Nederland Finland
Kun én nasjonal forfatter 0,2 0,18 0,18 0,17 0,17 0,18
Kun nasjonalt samforfatterskap 0,19 0,23 0,23 0,26 0,29 0,28
Internasjonalt samforfatterskap 0,61 0,59 0,59 0,57 0,55 0,55

Figuren viser hvor stor andel av vitenskaplige artikler i 2010 som ble publisert i samarbeid mellom forskere i samme land, i samarbeid mellom forskere i flere land, og hvor stor del som ble publisert av én enkelt forfatter.

I Norge var det internasjonalt samforfatterskap i 57 prosent av artiklene. I samtlige land ligger andelen artikler med internasjonalt samforfatterskap over 50 prosent, og det er ingen land som skiller seg vesentlig fra hverandre. Den gjennomgående høye andelen samforfatterskap kan forklares med at dette er land med relativt små FoU-systemer og som dermed har større behov for å samarbeide internasjonalt enn land med større FoU-systemer.

Økt internasjonalt samarbeid innen forskningen er en generell trend. I perioden 1984–1988 var for eksempel andelen norske artikler med internasjonalt samforfatterskap 23 prosent (Nordforsk 2010*). Ifølge OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011 blir artikler med internasjonalt samforfatterskap mer sitert enn andre artikler.

Gunnarsson, Magnus (red.) (2010) International research cooperation in the Nordic countries: A publication from the Noria-Net ‘The use of bibliometrics in research policy and evaluation activities’. Oslo: NordForsk.

Kilde: CWTS Leiden og Thomson Reuters Web of Science

Last ned figuren i PDF-format


Sist oppdatert: 07.06.2013
Forskningsbarometeret

Last ned hele Forsknings­barometeret 2012 (PDF)

Tema 2012 – Institutter med fortid og framtid

Den norske instituttsektorens viktigste funksjon er å bidra med andvendt forskning og kunnskapsutvilking til næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Instituttene har altså en avgjørende rolle i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Men hvilke roller har instituttene i det norske forsknings- og innovasjonssystemet? Hvilke typer kunnskap produserer de? Hva samarbeider de om, og hva konkurrerer de om? Og er de effektive og produktive?


Tidligere utgaver av Forskningsbarometeret