Ny GIV

Tiltakene | Målene | Invitasjon | Statistikk  | Dokumenter | Mer om gjennomføring 

 

Nasjonal erfaringskonferanse om Ny GIV

 

Kunnskapsdepartementet arrangerte nasjonal erfaringskonferanse om Ny GIV 27. og 28.11.13. Hovedmålet med Ny GIV er å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Den nasjonale erfaringskonferansen belyste Ny GIV ved å presentere:

 

  • deltagernes erfaringer fra arbeidet med Ny GIV
  •  evalueringen av forskningen på Ny GIV
  • videre planer for arbeidet med å øke gjennomføringen

    Utkast til program    |        Invitasjonsbrev          

Her finner du presentasjonene

 

 

Ny GIV er et treårig prosjekt som har som mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Et viktig grep for å lykkes med dette er å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner. Derfor ble Ny GIV lansert høsten 2010, og prosjektet pågår ut 2013.

Det er iverksatt både nasjonale og lokale tiltak som intensivopplæring, tett oppfølging, sommeraktiviteter, yrkesretting av fellesfag og utvikling av statistikkgrunnlag som alle har som mål å sikre at flere fullfører og består videregående opplæring.

Prosjektene i Ny GIV er:

1.      Gjennomføringsbarometeret – felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.

2.      Oppfølgingsprosjektet – bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv.

3.      Overgangsprosjektet – systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring.

Andre tiltak
I tillegg til prosjektene i Ny GIV arbeides det med andre aktiviteter og tiltak i Kunnskapsdepartementet som skal bidra til å øke gjennomføringen. Eksempler på slike tiltak er arbeid med ny samfunnskontrakt for læreplasser, etterutdanning i fag- og yrkesopplæring, arbeidslivsfag og forsøk med ulike opplæringsmodeller som praksisbrev.

Kontakt

  • Statistikkprosjektet ledes av Kjetil Helgeland
  • Overgangsprosjektet ledes av Knut Alfarnæs
  • Oppfølgingsprosjektet ledes av Lennart H. Hartgen

Les mer

Samarbeidspartnere

  • På departementsnivå samarbeider Kunnskapsdepartemenetet, Arbeidsdepartementet og Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet
  • På direktoratsnivå samarbeider, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirketoratet og Helsedirektoratet

Les mer