Barnehager

Etter en periode med vekst i antall barnehageplasser, innføring av maksimalpris for foreldrebetalingen og rett til barnehageplass, rettes nå en særlig innsats mot kvalitet og innhold i barnehagen.

Temaillustrasjon  

Prosjektet GLØD har som overordnet målsetting å styrke de barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere.

Regjeringen vil samkjøre arbeidet med den nye rammeplanen og den planlagte gjennomgangen av barnehageloven. Målet er bedre kvalitet i barnehagane.

 

Pressemeldinger og nyheter | Taler og artikler | Lover og regler | Publikasjoner

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 

Her kan du lese om barnehageloven og annet relevant regelverk

Hvem har har ansvar for hva i barnehagesektoren

Det er Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, kommunene og Fylkesmannen som har ansvar for barnehagene.

Kompetanse og rekruttering

Kunnskap om barns utvikling og læringsstrategier på ulike alderstrinn er nødvendig for å kunne drive en pedagogisk virksomhet som gir alle barn gode utviklingsmuligheter.

Barn i barnehage

Finansiering

Barnehagesektoren er siden 2011 rammefinansiert. Kommunene har nå plikt til å finansiere godkjente ikke-kommunale barnehager som har rett til kommunalt tilskudd.

GLØD

Prosjektet GLØD har som overordnet målsetting å styrke de barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere.

Publisert om barnehage:

Barnehagelærere fortjener høyere status

Tre av fire mener at barnehagelærere har en viktig samfunnsoppgave, og over 60 prosent mener at barnehagelærere har lavere status enn de fortjener.- Dette kan tyde på at de fleste forstår hvilken betydningsfull jobb det er, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Rapport - Barnehagelæreryrkets status i Norge 2014

Norstat har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet utført en undersøkelse vinteren 2014 om holdninger til barnehagelæreryrket, ”Barnehagelæreryrkets status i Norge 2014".

Barnehagekvalitet og barns fungering

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet rapporten "Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen".

Bilde fra barnehagen

Kunnskapsministeren fikk barnas grunnlov

18. mars arrangeres barnehagedagen for tiende gang, og i jubileumsåret 2014 er temaet for dagen ”Demokrati og barns medvirkning”. I Ålesund åpnet barna i Fremmerholen barnehage dørene for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Satsing på realfag

Det er et mål å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekrutteringen til fagene. Norske elever skal bli bedre i realfag. Det skal være en økt satsing på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.

Jakten på flere barnehagelærere fortsetter

Kunnskapsdepartementet lanserer rekrutteringskampanjen "Verdens fineste stilling ledig". – Målet med kampanjen er å få flere kvalifiserte søkere til barnehagelærerutdanningen og å heve statusen til det å arbeide i barnehage, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Barn kan lære selvkontroll gjennom lek

Bruk av det psykologiske verktøyet "Tools of the mind" i barnehagen, ser ut til å kunne fremme selvkontroll hos små barn. Gjennom lek skal barna utvikle sosioemosjonell og kognitiv selvkontroll.

Lærerikt nordisk bokormprosjekt

Ved å delta i prosjektet Nordic Bookworm får barna i Hovenga barnehage i Porsgrunn bekjentskap med forskning, matte og teknologi. Kunnskapsministeren mener det viser at læring og lek ikke er noen motsetning.

Vil arbeide heilskapleg med kvalitet i barnehagen

Regjeringa vil samkøyre arbeidet med den nye rammeplanen og den planlagde gjennomgangen av barnehagelova. Målet er betre kvalitet i barnehagane.

Tale til nasjonal barnehagekonferanse

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens åpningsinnlegg på barnehagekonferansen ”Verdens viktigste små – store muligheter” 28.januar, 2014.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Barnehageavdelingen

Telefon: 48 16 11 02

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

 

Kunnskapsdepartementet

Kontaktinformasjon

Barnehageavdelingen

Telefon: 48 16 11 02

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo