Studentsamskipnader

Gjennom lov om universitet og høgskolar har institusjonane eit ansvar for læringsmiljøet til studentane, og studentsamskipnadene for velferdsbehovet til studentane ved den enkelte lærestaden.

Studentvelferda er organisert gjennom studentsamskipnadene ved lærestadene i landet og Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), som er studentsamskipnaden for norske studentar i utlandet.

Dei 26 studentsamskipnadene hadde om lag 200 000 medlemmer i 2009 og samla driftsinntekter på 2,4 mrd. kroner og bokførte eigedelar på vel 8 mrd. kroner. Studentsamskipnadene varierer i storleik både når det gjeld talet på utdanningsinstitusjonar dei skal betene, talet på studentar, tilsette og omsetning, og graden av drift retta mot andre enn studentar.

 

 • ANSA Storgata 19, 0184 OSLO
  Tlf: 0 45 44 / + 47 22 47 76 00
 • Sis-Finnmarkku studeanttaid ovttastus (SS),
  Hannoluohkka 45, 9520 KAUTOKEINO
  Tlf: 78 48 77 91
 • Studentsamskipnaden i Agder
  Pb. 1864 Gimle, 4686 KRISTIANSAND
  Tlf: 38 02 13 66
 • Studentsamskipnaden i Bergen
  Villaveien 10, 5007 BERGEN
  Tlf: 55 54 50 00
  Fax: 55 54 52 40
 • Studentsamskipnaden i Bodø
  8049 BODØ
  Tlf: 75 51 72 40
 • Studentsamskipnaden i Buskerud
  Pb. 215, 3603 KONGSBERG
  Tlf: 32 86 96 34
  Fax: 32 86 98 50
 • Studentsamskipnaden i Finnmark
  Follums vei 33, 9510 ALTA
  Tlf: 78 45 05 00
  Fax: 78 43 59 56
  Epost:
  Hjemmeside: www.sif.hifm.no
 • Studentsamskipnaden i Harstad
  Høgskolen i Harstad, 9480 HARSTAD
  Tlf: 77 07 02 33
 • Studentsamskipnaden i Hedmark
  Pb. 540, 2304 Hamar
  Tlf: 62 43 02 40
 • Studentsamskipnaden i Narvik
  Pb. 385, 8505 NARVIK
  Tlf: 76 96 66 50
  Fax: 76 96 66 99
 • Studentsamskipnaden i Nesna
  Skoleveien 34, 8700 NESNA
  Tlf: 75 05 66 00
 • Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
  Høgskolesenteret, Røstad, 7600 LEVANGER
  Tlf: 74 08 96 80
 • Studentsamskipnaden i Oppland
  Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER
  Tlf: 61 28 74 00
  Fax: 61 28 74 20
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
  Pb. 94 Blindern,
  0314 Oslo 
  Tlf: 22 59 68 00
  Fax: 22 59 68 80
  Epost:
  www.sio.no
 • SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger
  4036 Stavanger
  Tlf: 51 83 33 00
  Fax: 51 83 33 50
 • Studentsamskipnaden i Romsdal og Nordmøre
  Postboks 2116, 6402 MOLDE
  Tlf: 71 21 40 00
 • Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
  Pb. 263, 6852 SOGNDAL
  Tlf: 57 67 62 90
 • Studentsamskipnaden Stord/Haugesund
  Bjørnsonsgate 45, 5528 HAUGESUND
  Tlf: 52 70 28 70
 • Studentsamskipnaden i Sunnmøre
  Pb. 278, 6101 VOLDA
  Tlf: 70 07 70 03
 • Studentsamskipnaden i Telemark
  Kjølnes ring 56, 3918 PORSGRUNN
  Tlf: 35 55 75 32
 • Studentsamskipnaden i Tromsø
  Teorifagbygget Hus 2, Universitetsveien 29, 9037 TROMSØ
  Tlf: 77 67 50 25
 • Studentsamskipnaden i Trondheim
  Kolbjørn Hejes vei 4, 7034  TRONDHEIM
  Tlf: 73 59 32 50
 • Studentsamskipnaden i Vestfold
  Gannestadveien 2, 3184 BORRE
  Tlf: 33 03 12 30
  Fax: 33 37 08 64
 • Studentsamskipnaden i Østfold
  Violgt. 3, 1776 HALDEN
  Tlf: 69 17 23 50
  Fax: 69 17 23 60
  e-post:
 • Studentsamskipnaden i Ås
  1432 ÅS
  Tlf: 64 94 98 60
 • Samskipnadsrådet
  Pb. 94 Blindern, 0314 OSLO

 

Sist oppdatert: 31.01.2011