Klima + vekst = sant

Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst. Det viser den nye rapporten New Climate Economy som lanseres tirsdag. Hovedkonklusjonen i rapporten er at motsetningene mellom vekst og klimahandling i de fleste tilfeller er oppkonstruert.

Vindmøller på en ås

Vindmøller i Etiopia (Foto: Ollivier Girard, CIFOR)

Tine Sundtoft

Tine
Sundtoft

Klima- og miljøminister

- Regjeringen har et generasjonsperspektiv. Derfor skal vi føre en ambisiøs klima- og miljøpolitikk. Målet vårt er å overlate jordkloden til våre barn i minst like god stand som vi selv overtok den.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 947 82 505 (ikke sms)

Besøks- og postadresse

Kongens gate 20

Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo

Fotostrøm

Klima- og miljøverndepartementet på Flickr

Aktuelle dokumenter

Høring - Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring

Forslaget gir kommunene som ønsker det en mulighet til å planlegge snøscooterløyper etter en bred lokal prosess etter plan- og bygningsloven.