Statsbudsjettet 2015

Spill video »

Regjeringa prioriterer klima og kulturminne i framlegget til statsbudsjett for 2015. Klima- og skogprosjektet får tre milliardar kroner på budsjettet til Klima- og miljødepartementet neste år. Departementet legg òg fram ein strategi for biogass, og det går 20 nye millionar kroner til brannsikring av stavkyrkjer og trehusmiljø.

Klima + vekst = sant

Spill video »

Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst. Det viser en ny internasjonal rapport.

Klima- og skogprosjektet

Spill video »

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer. Regnskogene er et av verdens største karbonlagre, gir levebrød for millioner av mennesker og er hjemmet til over halvparten av verdens kjente plante- og dyrearter.

Banner statsbudsjettet

Tine Sundtoft
- Regjeringen har et generasjonsperspektiv. Derfor skal vi føre en ambisiøs klima- og miljøpolitikk. Målet vårt er å overlate jordkloden til våre barn i minst like god stand som vi selv overtok den.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 947 82 505 (ikke sms)

Besøks- og postadresse

Kongens gate 20

Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo

Fotostrøm

Klima- og miljøverndepartementet på Flickr

Aktuelle dokumenter

Prop. 1 S (2014 - 2015) For budsjettåret 2015

Framlegg til statsbudsjett frå Klima- og miljødepartementet.