Ansvarsområder

Klima- og miljødepartementet har et særlig ansvar for regjeringens miljøpolitikk. Departementet skal ta initiativ til, utvikle og gjennomføre tiltak gjennom egne virkemidler, men også være pådriver overfor ulike sektormyndigheter på nasjonalt nivå. Departementet har ansvar for å samordne regjeringens miljøpolitiske mål og sørge for resultatoppfølging av miljøpolitikken. Klima- og miljødepartementet legger vekt på at miljøpolitikken får en lokal forankring og stimulerer til lokalt miljøarbeid. Samarbeid og dialog med næringslivet er også en viktig del av miljøpolitikken. Internasjonalt miljøsamarbeid er en forutsetning for å kunne møte de regionale og globale miljøutfordringene. Miljøforvaltningen bidrar på en rekke arenaer for å sikre at det internasjonale miljøsamarbeidet på alle nivåer bygges ut og styrkes.

Resultatområder

Klima- og miljødepartementets arbeid er delt inn i 11 resultatområder. Det enkelte resultatområde retter fokus mot de viktigste miljøutfordringene og synliggjør regjeringens samlede miljøpolitiske satsing. Resultatområdene omfatter miljøpolitiske utfordringer som går på tvers av departementer og sektorer.

Resultatområde 1: Levende hav og kyst
 

Resultatområde 1: Levende hav og kyst

Resultatområde 2: Livskraftige elver og innsjøer
 

Resultatområde 2: Livskraftige elver og innsjøer

Resultatområde 3: Frodige våtmarker
 

Resultatområde 3: Frodige våtmarker

Resultatområde 4: Mangfoldige skoger
 
Resultatområde 4: Mangfoldige skoger
Resultatområde 5: Storslått fjellandskap
 

Resultatområde 5: Storslått fjellandskap

Resultatområde 6: Verdifulle kulturminner og kulturlandskap
 

Resultatområde 6: Verdifulle kulturminner og kulturlandskap

Resultatområde 7: Godt bymiljø
 

Resultatområde 7: Godt bymiljø

Resultatområde 8: Aktivt friluftsliv
 

Resultatområde 8: Aktivt friluftsliv

Resultatområde  9: Giftfritt miljø
 

Resultatområde  9: Giftfritt miljø

Resultatområde  10: Ren luft
 
Resultatområde  10: Ren luft
Resultatområde 11: Stabilt klima

Resultatområde 11: Stabilt klima

Se også:

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20

Sist oppdatert: 30.12.2013

Andre relaterte dokumenter

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20