Kontaktinformasjon

Tips: For å liste ut alle ansatte i en enhet kan du la feltet for navn eller tlf.nr stå tomt.

Besøksadresse:
Kongens gate 20
Vis kart

Varelevering/Budlevering
Varemottak
Akersgata 59, innkjøring Munchs gt.
0180 Oslo

Postadresse:
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Telefon/faks
Sentralbord 22 24 90 90,
Faks 22 24 95 60
Telefonliste

E-post
(regelverk for e-post til Klima- og miljødepartementet)
:
 eller bruk kontaktskjema

Kommunikasjonsenheten:
Pressehenvendelser: 947 82 505 (ikke send sms, nummeret viderekobles)
E-post:

Miljøvernministeren:
E-post:

Sentralarkivet (henvendelser om fagsaker):
E-post:  eller bruk kontaktskjema
Telefon: 22 24 60 01

Bibliotek (henvendelser om publikasjoner og regelverk):
E-post:
Telefon: 22 24 57 87

Webredaktør:
E-post: 
Telefon: 22 24 52 67 

Sist oppdatert: 30.12.2013