Kontaktinformasjon

Tips: For å liste ut alle ansatte i en enhet kan du la feltet for navn eller tlf.nr stå tomt.

Besøksadresse

Kongens gate 20
Vis kart

Varelevering/Budlevering

Varemottak
Akersgata 59, innkjøring Munchs gt.
0180 Oslo

Postadresse

Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Telefon/faks

Telefon 22 24 90 90
Faks 22 24 95 60

E-post

Regelverk for e-post til Klima- og miljødepartementet

 eller bruk kontaktskjema

Pressehenvendelser

Mobil: 947 82 505 (Ikke send sms, nummeret viderekobles.)

Pressekontakter

Klima- og miljøministeren

Arkiv

 eller bruk kontaktskjema
Telefon: 22 24 60 01

Bibliotek


Telefon: 22 24 57 87

Webredaktør

 
Telefon: 22 24 52 67 

Sist oppdatert: 30.09.2014