EØS- og handelsseksjonen

Ansvar for miljøaspekter i handels- og investeringsavtaler, bilateralt og mulitilateralt.

Hovedansvar for MDs oppfølgning av EØS-avtalen, herunder strategi for påvirkning av EU, beslutningsprosessen i EØS, gjennomføring og overholdelse av EØS-avtalen, samt EØS-midlene.

Arbeidet med miljøsaker i Nordisk ministerråd.

Bærekraftig produksjon og forbruk, herunder miljømerking og miljøkrav i offentlige anskaffelser. 

Miljøinformasjonsloven og Århuskonvensjonen.

Koordinering av arbeidet med tverrgående miljøfolkerettslige problemstillinger.

Avdelingsdirektør Kristin Heggelund

E-post:
Telefon: 22 24 59 06

Kontaktinformasjon

EØS- og handelsseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Sist oppdatert: 20.01.2014

Kontaktinformasjon

EØS- og handelsseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo