Øvrig politisk ledelse

Den øvrige politiske ledelsen i departementet består av en statssekretær og en politisk rådgiver. Statssekretær utnevnes i statsråd mens politisk rådgiver ansettes av Statsministerens kontor.

Statssekretær Lars Andreas Lunde

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H)

E-post:
Telefon: 22 24 57 02
Politisk rådgiver Jens Frølich Holte

Politisk rådgiver Jens Frølich Holte (H)

E-post:
Telefon: 22 24 57 04

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20

Kommunikasjonsenheten (KLD)

Telefon: 947 82 505 (ikke sms)
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20

Kommunikasjonsenheten (KLD)

Telefon: 947 82 505 (ikke sms)
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo