Underliggende etater

Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt (NP) er den sentrale statsinstitusjon for kartlegging og gjennomføring av praktiske og vitenskapelige undersøkelser i polarområdene.

Nettsiden til

Riksantikvaren

Riksantikvaren (RA) er direktorat for kulturminneforvaltningen og Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

Nettsiden til

Miljødirektoratet

Fra 1. juli 2013 er Direktoratet for naturforvalting og Klima- og forurensningsdirektoratet slått sammen til det nye Miljødirektoratet. Direktoratet overtar oppgaver og ansvar fra de to tidligere direktoratene, og er plassert både i Oslo og Trondheim.

Nettsiden til

Norsk Kulturminnefond

Norsk Kulturminnefond er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Rentene av fondskapitalen tildeles fondet gjennom eget tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet. Midlene brukes til tildeling av prosjektmidler og drift av fondet.

Nettsiden til

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20