Norges offentlige utredninger

NOU-er (Norsk offentlig utredning) produseres av utvalg og arbeidsgrupper som er nedsatt av departementet for å utrede forskjellige forhold i samfunnet som ligger innenfor departementets ansvarsområder.

NOU 2013: 10

Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester


NOU 2013: 10

Natural benefits – on the values of ecosystem services


NOU 2010: 10

Tilpassing til eit klima i endring


NOU 2010: 10

Adapting to a changing climate


NOU 2010: 9

Et Norge uten miljøgifter


NOU 2006: 18

Et klimavennlig Norge


NOU 2004: 28

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold


NOU 2003: 14

Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II


NOU 2002: 19

Avfallsforebygging


NOU 2002: 1

Fortid former framtid


NOU 2001: 7

Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven


NOU 2001: 2 Summary in English

Right of access to environmental information


NOU 2001: 2

Retten til miljøopplysninger


NOU 2000: 1 Summary in English

A Quota System for Greenhouse Gases


NOU 2000: 1

Et kvotesystem for klimagasser


NOU 1999: 21

Lov om miljøvern på Svalbard


NOU 1999: 9

Til laks åt alle kan ingen gjera?


NOU 1999: 1

Lov om eiendoms-registrering


NOU 1995: 4

Virkemidler i miljøpolitikken


Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20