Meldinger til Stortinget


Melding til Stortinget brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten at de er knyttet til forslag til vedtak. Melding til Stortinget benyttes også når regjeringen vil trekke tilbake et lovforslag.

1. oktober 2009 ble det nye betegnelser for Stortingets og regjeringens publikasjoner. Oversikt over gamle og nye betegnelser

Siden sesjonen 1993/94 finnes enkelte dokumenter i fulltekst. Fra og med sesjonen 1997/98 kan du se samtlige dokumenter i fulltekst.

Du kan avgrense oversikten ved å bruke navigatoren i høyre spalte.

Informasjon om bestilling av publikasjoner

Meld. St. 37 (2012–2013)

Integrated Management of the Marine Environment of the North Sea and Skagerrak (Management Plan)


Meld. St. 37 (2012–2013)

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (forvaltningsplan)


Meld. St. 35 (2012–2013)

Framtid med fotfeste


Meld. St. 33 (2012–2013)

Klimatilpasning i Norge


Report No. 21 (2011-2012)

Norwegian Climate Policy


Meld. St. 21 (2011–2012)

Norsk klimapolitikk


Meld. St. 10 (2010–2011)

Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten


Meld. St. 10 (2010–2011)

First update of the Integrated Management Plan for the Marine Environment of the Barents Sea–Lofoten Area


St.meld. nr. 37 (2008-2009)

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan)


Report No. 37 (2008-2009) to the Storting

Integrated Management of the Marine Environment of the Norwegian Sea


St.meld. nr. 34 (2006-2007)

Norsk klimapolitikk


Report No. 34 (2006-2007) to the Storting

Norwegian climate policy


St.meld. nr. 26 (2006-2007)

Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand


Report No. 26 (2006-2007) to the Storting

The Government’s EnvironmentalPolicy and the State of theEnvironment in Norway


St.meld. nr. 14 (2006-2007)

Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid


Report No. 14 (2006-2007) to the Storting

Working together towards a non-toxic environment and a safer future


Report No. 8 to the Storting (2005–2006)

Integrated Management of the Marine Environment of the Barents Sea and the Sea Areas off the Lofoten Islands


St.meld. nr. 8 (2005-2006)

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)


Report No. 21 (2004-2005) to the Storting

The Government’s Environmental Policy and the State of the Environment in Norway


St.meld. nr. 21 (2004-2005)

Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand


Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20