Veiledninger og brosjyrer, 06.10.2011

Norske miljømål

Oversikt over resultatområder og virkemidler

T-1508, 2011
ISBN 978-82-457-0455-6

Dette er en oversikt over Miljøverndepartementets virkemidler og resultatområder med konkrete mål.
Det enkelte resultatområdet synliggjør regjeringens miljøpolitiske satsing gjennom de nasjonale målene. De nasjonale målene er fastsatt på bakgrunn av regjeringens politikk, enten i stortingsmeldinger, proposisjoner eller andre politiske dokumenter.

Norske miljømål 

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsenheten (KLD)

Telefon: 947 82 505 (ikke sms)
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Tema

Andre relaterte dokumenter

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsenheten (KLD)

Telefon: 947 82 505 (ikke sms)
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo