Veiledninger og brosjyrer, 10.06.2012

Temaveileder: Samfunnssikkerhet og planlegging etter plan- og bygningsloven

Temaveileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven (pdf 4 Mb.)

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen skal forhindre at man gjennom arealdisponering introduserer ny risiko og sårbarhet i samfunnet. Man bør unngå å bruke arealer som inneholder uønsket risiko og sårbarhet, eller tilpasse seg risikoen på en slik måte at risiko og sårbarhet unngås, for eksempel gjennom utforming/dimensjonering av bygninger.

Temaveileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven er laget av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DSB har mye informasjon om samfunnssikkerhet og beredskap på dsb.no.

Forside temaveileder Samfunnssikkerhet og plan- og bygningsloven.

 

Kontaktinformasjon

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 20

Kontaktinformasjon

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 20