Rapporter, informasjonsmateriell og lenker

Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss på  .


Bakgrunn:   

 

Bilder og video 

 

Nyttige nettsider:

På disse sidene kan du finne mer bakgrunnsinformasjon om tropiske skoger og REDD+.
NB! Innholdet representerer ikke nødvendigvis den norske regjeringens syn.  

 

Evaluering av klima- og skogsatsingen:

2014:

2013:

2012:

2011:

 

Rapporter

2009:


2008:

2006:

 

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Brinch Sand

Telefon: 22 24 59 90
Mobil: 932 47 007

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Sist oppdatert: 05.09.2014
Klima- og skogprosjektet

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Brinch Sand

Telefon: 22 24 59 90
Mobil: 932 47 007

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo