Nyheter - Friluftsliv

Høring om snøscooterløyper

Departementet sender nå på høring et forslag til lov- og forskriftsendringer som åpner for at kommunene kan etablere snøscooterløyper. Høringsfristen er 19. september 2014.


Starter arbeidet med lovendring for snøscooterløyper

Regjeringen starter nå arbeidet med en lovendring som vil gi kommunene myndighet til å etablere snøscooterløyper. Etter planen kan regjeringen ferdigbehandle et slikt forslag i løpet av 2014. Samtidig avsluttes forsøket som ble varslet i mars 2013 og utvidet i november samme år.


Fortsatt kritisk for fjellreven

Hele 24 valpekull med fjellrev ble registrert i Norge i år, viser overvåkingsresultatene Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge. Likevel er fjellreven fortsatt kritisk truet.


Om snøscooterforsøket

Spørsmål og svar om snøscooterforsøket.


Sundtoft og Listhaug møter rovviltnemndene

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møter mandag representanter for samtlige av landets rovviltnemnder.


Presenterer statsbudsjettet i Lillesand

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft presenterer fredag regjeringens statsbudsjett i sin hjemby Lillesand.


Ill