Regjeringens klima- og skogprosjekt

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer. Regnskogene er et av verdens største karbonlagre, gir levebrød for millioner av mennesker og er hjemmet til over halvparten av verdens kjente plante- og dyrearter.

På denne nettsiden finner du informasjon om det norske klima- og skogprosjektet, hvorfor Norge engasjerer seg i dette, hvordan vi jobber og hvor mye vi bidrar med til våre samarbeidspartnere.

 
 


Bilder fra regjeringens klima- og skogprosjekt


Nyheter - klima- og skogprosjektet

- Avskogingen må stanse innen 2030

Ødeleggelsene av verdens regnskoger må stanse innen 2030 hvis vi skal unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringer. Tirsdag 11.november inviterte klima- og miljøminister Tine Sundtoft til dugnad for regnskogen på Litteraturhuset.

Utlyser 1,5 milliarder kroner til regnskogstiltak

Om lag 1,5 milliarder kroner skal brukes til å støtte sivilt samfunns arbeid for reduserte klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse. Dette er den største utlysningen til sivilt samfunns deltakelse i dette arbeidet til nå. Støtten vil gå til organisasjoner som arbeider innenfor klima- og skogprosjektets temaområder i perioden 2016 til 2020. Ordningen kanaliseres gjennom Norad, som har støttet organisasjoner over klima- og skogprosjektet siden 2009.

Ny utbetaling i klima- og skogsamarbeidet med Guyana

Samarbeidet om regnskog mellom Norge og Guyana fortsetter å ha fremgang. Guyana har i 2012 hatt noe økende avskoging, men sammenlignet med andre utviklingsland er den fortsatt blant verdens laveste. I dag annonserer Norge at det vil betales ut 231 millioner kroner for Guyanas oppnådde resultater.

Tirsdag 11. november DUGNAD FOR REGNSKOGEN

Tirsdag 11. november kl. 8.30 - 9.45

Regnskogen er viktig for alt liv på jorda. Norge bidrar med tre milliarder i året til å bevare regnskogen - et av verdens viktigste klimatiltak. Hvordan brukes pengene? Og hvordan kan vi sørge for at norsk import av palmeolje og soya ikke bidrar til å ødelegge regnskogen? Klima- og miljøminister Tine Sundtoft inviterer til diskusjon og ordskifte om grønne veivalg

klima- og skogprosjektet

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Brinch Sand

Telefon: 22 24 59 90
Mobil: 932 47 007

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Klima- og skoginitiativet

Telefon: 22 24 58 03

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Kommunikasjonsrådgiver Gunhild Oland Santos-Nedrelid

Telefon: 22 24 57 89
Mobil: 951 64 906

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Klima- og skogprosjektet

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Brinch Sand

Telefon: 22 24 59 90
Mobil: 932 47 007

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Klima- og skoginitiativet

Telefon: 22 24 58 03

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Kommunikasjonsrådgiver Gunhild Oland Santos-Nedrelid

Telefon: 22 24 57 89
Mobil: 951 64 906

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo