Regjeringens klima- og skogprosjekt

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer. Regnskogene er et av verdens største karbonlagre, gir levebrød for millioner av mennesker og er hjemmet til over halvparten av verdens kjente plante- og dyrearter.

På denne nettsiden finner du informasjon om det norske klima- og skogprosjektet, hvorfor Norge engasjerer seg i dette, hvordan vi jobber og hvor mye vi bidrar med til våre samarbeidspartnere.

 
 


Bilder fra regjeringens klima- og skogprosjekt


Nyheter - klima- og skogprosjektet

Ny utbetaling i klima- og skogsamarbeidet med Guyana

Samarbeidet om regnskog mellom Norge og Guyana fortsetter å ha fremgang. Guyana har i 2012 hatt noe økende avskoging, men sammenlignet med andre utviklingsland er den fortsatt blant verdens laveste. I dag annonserer Norge at det vil betales ut 231 millioner kroner for Guyanas oppnådde resultater.

Tirsdag 11. november DUGNAD FOR REGNSKOGEN

Tirsdag 11. november kl. 8.30 - 9.45

Gjennom det norske klima- og skogprosjektet bidrar Norge til å bevare regnskog. Hvorfor virker dette tiltaket? Og hvordan kan vi sikre at norsk import av råvarer, som for eksempel palmeolje, ikke bidrar til avskoging? Klima- og miljøminister Tine Sundtoft inviterer til diskusjon og ordskifte om grønne veivalg

Ingressbilde statsbudsjettet

Økt norsk satsing på regnskog

Regjeringen øker den norske satsingen på bevaring av regnskogen. I neste års budsjett fra Klima- og miljødepartementet får klima- og skogprosjektet tre milliarder kroner, og når dermed for første gang det nivå som første gang ble lovet gjennom klimaforliket i 2008.

Tale: Regnskogfondets 25-årsjubileum

Ladies and gentlemen I am happy to be here today to celebrate the Rainforest Foundation’s 25th anniversary. My first meeting with the rainforest as minister, was Indonesia in April. We visited Borneo, the province of Sentral-Kalimantan. It was an experience I never will forget. Fabulous birds, trees and orangutangs walking along the river banks. Meeting indigenous people that have strong links to their forest. All in all, the trip to Indonesia was an eye-opener. Now I truly understand why protecting the world’s rainforests is such an important job for the world community.

klima- og skogprosjektet

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Brinch Sand

Telefon: 22 24 59 90
Mobil: 932 47 007

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Regjeringens klima- og skogprosjekt

Telefon: 22 24 58 03

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Kommunikasjonsrådgiver Gunhild Oland Santos-Nedrelid

Telefon: 22 24 57 89
Mobil: 951 64 906

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Klima- og skogprosjektet

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Brinch Sand

Telefon: 22 24 59 90
Mobil: 932 47 007

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Regjeringens klima- og skogprosjekt

Telefon: 22 24 58 03

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Kommunikasjonsrådgiver Gunhild Oland Santos-Nedrelid

Telefon: 22 24 57 89
Mobil: 951 64 906

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo