Regjeringens klima- og skogprosjekt

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer. Regnskogene er et av verdens største karbonlagre, gir levebrød for millioner av mennesker og er hjemmet til over halvparten av verdens kjente plante- og dyrearter.

På denne nettsiden finner du informasjon om det norske klima- og skogprosjektet, hvorfor Norge engasjerer seg i dette, hvordan vi jobber og hvor mye vi bidrar med til våre samarbeidspartnere.

 
 


Bilder fra regjeringens klima- og skogprosjekt


Nyheter - klima- og skogprosjektet

Tine Sundtoft besøker regnskogen i Indonesia

Klima og miljøminister Tine Sundtoft besøker Indonesia 21. til 25. april 2014. Formålet med reisa er å bli kjend med landet, som er eit av Noregs viktigaste samarbeidsland gjennom klima- og skogprosjektet.

Regnskogsatsingen gir resultater

ny evalueringsrapport offentliggjøres i dag

Gjennom satsing på regnskog har Norge bidratt til å avlive myten om at ambisiøs klima- og miljøpolitikk ikke kan kombineres med økonomisk utvikling. Det er en av hovedkonklusjonene i en ny uavhengig evaluering.

Bevaring av skog gir grønn vekst

Å bevare skog gjennom REDD+ åpner for utvikling av nye grønne næringer og arbeidsplasser. Det er budskapet i en ny FN-rapport som offentliggjøres i dag på den internasjonale skogdagen.

Etiopia

Etiopia lanserte i 2011, som det første større landet i Afrika, en ambisiøs og grønn nasjonal utviklingsplan, kalt Climate Resilient Green Economy (CRGE). Landet ønsker å opprettholde sin sterke økonomiske vekst de neste tiårene og bli et såkalt mellominntektsland innen 2030, men uten å øke de nasjonale klimautslippene. Dette skal oppnås gjennom strategiske grønne investeringer i nøkkelsektorer som jordbruk, skog, energi, transport og industri. Det norske samarbeidet med Etiopia har en tidshorisont ut 2020.

klima- og skogprosjektet

Kontaktinformasjon

Regjeringens klima- og skogprosjekt

Telefon: 22 24 58 03

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Kommunikasjonsrådgiver Gunhild Oland Santos-Nedrelid

Telefon: 22 24 57 89
Mobil: 951 64 906

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Klima- og skogprosjektet

Kontaktinformasjon

Regjeringens klima- og skogprosjekt

Telefon: 22 24 58 03

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Kommunikasjonsrådgiver Gunhild Oland Santos-Nedrelid

Telefon: 22 24 57 89
Mobil: 951 64 906

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo