Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet. Kulturminnene vi tar vare på og sikrer for ettertida, må vise mangfoldet i det norske samfunnet.


Avgjørelser i klagesaker

Her finner du departementets avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven, Svalbardmiljøloven og i klagesaker knyttet til Riksantikvarens tilskuddsordninger. Du finner også utvalgte uttalelser om bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.


Avgjørelser i klagesaker etter forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond

Her finner du departementets avgjørelser i klagesaker etter forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond. Sakene er sortert etter dato.


Nyheter - Kulturminner og kulturmiljø

Norske elever restaurerer synagoge

Den kalles Den grønne synagogen. Den er den eldste i sitt slag. Sist gang den var i bruk var i 1990-årene. Nå skal den få nytt liv med hjelp av skoleelever fra Arendal.

Bevaring av gammel trehusbebyggelse

Gjenreisning, brannsikring og trehusbebyggelse av nasjonal verdi stod på dagsorden under klima- og miljøminister Tine Sundtofts befaring i Lærdal 21. mars.

Anbefaler videreføring av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Klima- og miljøministeren og Landbruks- og matministeren har nylig mottatt en evaluering av prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. - Evalueringen fra Østlandsforskning viser den positive effekten dette prosjektet har hatt for kulturminner og naturmangfold i jordbrukslandskapet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Arbeidet med ivaretaking av jordbrukets kulturlandskap styrkes med kr 600.000 i statsbudsjettet i 2014.

Ordførere markerte verdensarvnominasjon

Stolte ordførere fra Tinn og Notodden fikk signert nominasjonen for industrianleggene på Rjukan og Notodden av klima- og miljøministeren og Riksantikvaren tirsdag. Nå sendes den ned til Unesco i Paris.

Norge nominerer to nye steder til Unescos verdensarvliste

"Rjukan-Notodden industriarv" og "Vikingarv" blir nominert til Unescos liste over verdens kultur- og naturarv. Det har regjeringen besluttet.

Nye rutiner for kulturminneundersøkelser i vindkraftsaker

Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet legger frem nye rutiner for håndtering av kulturminneregistreringer i vindkraftsaker som behandles etter energiloven. Rutinene bygger på at prinsippene i kulturminneloven tilpasses konsesjonsbehandlingen.

Presenterer statsbudsjettet i Lillesand

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft presenterer fredag regjeringens statsbudsjett i sin hjemby Lillesand.

Kulturell arv i fattige byområder – funksjon og rolle

På Habitat-dagen 5. oktober arrangerer Habitat Norge i samarbeid med Norsk Institutt for kulturminneforskning, Utenriksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet et internasjonalt seminar om temaet ”Slum cultures – the role of cultural heritage in poor urban settlements”.

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro-Nielsen

Telefon: 22 24 56 98
Mobil: 952 44 674

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B.8013 Dep
0030 Oslo

Kulturminneavdelingen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Ill

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro-Nielsen

Telefon: 22 24 56 98
Mobil: 952 44 674

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B.8013 Dep
0030 Oslo

Kulturminneavdelingen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo