Nyheter - Svalbard og polarområdene

Presseinvitasjon: Mæland til Svalbard

Næringsminister Monica Mæland (H) besøker Svalbard 1.-3. september 2014.


Klimatopper samlet på Svalbard

- Vi er inne i en avgjørende periode for internasjonal klimapolitikk. I Ny-Ålesund samlet vi nøkkel-aktører for å diskutere hvordan vi kan dra i samme positive retning, forteller klima- og miljøminister Tine Sundtoft.


Går inn for å overta Austre Adventfjord

Norske myndigheter arbeider for å sikre Austre Adventfjord for allmennheten.


Departementet er åpen om Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet svarer på påstander i VG om hemmelig dialog med Austre Adventfjord.


Endringer i verneforskrifter på Svalbard

Det er i dag fastsatt en ny forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973. Forskriftsendringene er resultat av forvaltningsplanarbeidet som er gjennomført for de store naturreservatene på Øst-Svalbard.


Morten Ruud er ny styreleder for Svalbards miljøvernfond

Miljøverndepartementet har oppnevnt Morten Ruud som ny styreleder for Svalbards miljøvernfond. Ruud overtar etter Ann Kristin Olsen, fylkesmann i Vest Agder. Ruud er nå spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, og har tidligere vært departementsråd i samme departement og Sysselmann på Svalbard. Videre er Anna Lena Ekeblad og Rune Bergstrøm oppnevnt som nye styremedlemmer. Sammen med Anne-Line Pedersen, Stefan Norris og Siri Hoem som ble oppnevnt i februar 2013, er nå det nye styret for Svalbards miljøvernfond på plass.


Longyearbyen planområde er utvidet

Det er vedtatt endringer i flere forskrifter etter svalbardmiljøloven. Endringene innebærer bl.a. at hele Adventfjorden innlemmes i Longyearbyen planområde. Forskriftsendringene trådte i kraft 1. januar 2014.


Støtte til miljøvernsamarbeid med Russland i 2014-2015

Miljøverndepartementet disponerer etter fullmakt fra Utenriksdepartementet midler til støtte for samarbeid med Russland innen miljøsektoren.


Tilskudd til arktisk miljøvernsamarbeid i 2014

Regjeringen gir tilskudd til arktisk miljøvernsamarbeid i 2014. Prosjektmidlene forvaltes av Miljøverndepartementet, og kommer fra tilskuddsordningen Arktisk samarbeid på Utanriksdepartementets budsjett. Tilskuddet er beregnet på miljøvernprosjekter under Arktisk råd, og aktiviteter som støtter opp under norske prioriteringer innenfor samarbeidet mellom de arktiske statene.


Fortsatt kritisk for fjellreven

Hele 24 valpekull med fjellrev ble registrert i Norge i år, viser overvåkingsresultatene Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge. Likevel er fjellreven fortsatt kritisk truet.


Kontaktinformasjon

Polar- og nordområdeseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Ill

Ekstern virksomhet

Kontaktinformasjon

Polar- og nordområdeseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo