Nyheter - Svalbard og polarområdene

Endringer i verneforskrifter på Svalbard

Det er i dag fastsatt en ny forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973. Forskriftsendringene er resultat av forvaltningsplanarbeidet som er gjennomført for de store naturreservatene på Øst-Svalbard.


Morten Ruud er ny styreleder for Svalbards miljøvernfond

Miljøverndepartementet har oppnevnt Morten Ruud som ny styreleder for Svalbards miljøvernfond. Ruud overtar etter Ann Kristin Olsen, fylkesmann i Vest Agder. Ruud er nå spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, og har tidligere vært departementsråd i samme departement og Sysselmann på Svalbard. Videre er Anna Lena Ekeblad og Rune Bergstrøm oppnevnt som nye styremedlemmer. Sammen med Anne-Line Pedersen, Stefan Norris og Siri Hoem som ble oppnevnt i februar 2013, er nå det nye styret for Svalbards miljøvernfond på plass.


Longyearbyen planområde er utvidet

Det er vedtatt endringer i flere forskrifter etter svalbardmiljøloven. Endringene innebærer bl.a. at hele Adventfjorden innlemmes i Longyearbyen planområde. Forskriftsendringene trådte i kraft 1. januar 2014.


Støtte til miljøvernsamarbeid med Russland i 2014-2015

Miljøverndepartementet disponerer etter fullmakt fra Utenriksdepartementet midler til støtte for samarbeid med Russland innen miljøsektoren.


Tilskudd til arktisk miljøvernsamarbeid i 2014

Regjeringen gir tilskudd til arktisk miljøvernsamarbeid i 2014. Prosjektmidlene forvaltes av Miljøverndepartementet, og kommer fra tilskuddsordningen Arktisk samarbeid på Utanriksdepartementets budsjett. Tilskuddet er beregnet på miljøvernprosjekter under Arktisk råd, og aktiviteter som støtter opp under norske prioriteringer innenfor samarbeidet mellom de arktiske statene.


Fortsatt kritisk for fjellreven

Hele 24 valpekull med fjellrev ble registrert i Norge i år, viser overvåkingsresultatene Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge. Likevel er fjellreven fortsatt kritisk truet.


Positive resultater fra Barentsrådets miljøvernministermøte

Miljøvernministermøtet under Barentsrådet, som ble avholdt 4.-5. desember i Inari i Nord-Finland, vedtok en klimahandlingsplan for Barentssamarbeidet og ”friskmeldte” tre av de såkalte miljø ”hot spots” på listen over de mest alvorlige forurensningskildene i Barentsregionen.


Kontrakt for nytt isgående forskningsfartøy signert

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft var tilstede da byggekontrakten for et nytt isgående forskningsfartøy ble signert på Frammuseet i dag.


Foto: Morten Ekker@Med enerett.

Statssekretær Lars Andreas Lunde til isbjørnmøte i Moskva

Statssekretær Lars Andreas Lunde deltar neste uke på partsmøtet under den internasjonale avtalen om vern av isbjørn i Moskva. Gjennom denne avtalen er de fem partslandene Canada, Danmark (Grønland), Norge, USA og Russland forpliktet til å beskytte isbjørnen og dens leveområder gjennom koordinerte tiltak. Gjennom avtalen har partslandene også et godt samarbeid om forskning innenfor den såkalte isbjørnspesialistgruppen (Polar Bear Specialist Group-PBSG)


Presenterer statsbudsjettet i Lillesand

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft presenterer fredag regjeringens statsbudsjett i sin hjemby Lillesand.


Kontaktinformasjon

Polar- og nordområdeseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Ill

Ekstern virksomhet

Kontaktinformasjon

Polar- og nordområdeseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo